ROK 2024 JAKO VÝZVA

autor: | 13. března 2024 | Příspěvky federace

S příchodem nového roku 2024 všem členům české padelové komunity přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a hodně radosti z padelu.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispívají k tomu, že padel v Česku nabírá na síle a významu – investorům, sponzorům, organizátorům, a především klubům, hráčům a trenérům. Jsme si vědomi, že růst popularity padelu v České republice je výsledkem úsilí řady nadšenců našeho sportu, díky nimž vznikly v loňském roce nové kluby a byly zprovozněny nové padelové kurty a areály. Očekáváme, že tento trend v letošním roce ještě zesílí, protože je připravena řada nových projektů po celé republice, kromě Prahy také nově například v Brně, Hradci Králové, Kopřivnici nebo Českých Budějovicích.

Nadcházející rok je rokem spousty výzev. Chceme rozšířit a vylepšit nabídku oficiálních turnajů CUPRA Czech Padel Tour, aby byly atraktivnější pro organizátory i hráče a hráčky všech výkonnostních úrovní. Nutností je odstartovat rozvoj mládežnického padelu, který v rámci federace dostal do gesce Karel Luňáček, nový člen výkonného výboru ČPF. Věříme, že přinese inspiraci, energii i manažerské zkušenosti.

Mimořádně významnou akcí bude Olympijský festival, který se bude konat v létě v průběhu olympiády v Paříži v novém sportovně-rekreačním areálu u jezera Most. Ačkoliv padel není ještě zdaleka olympijským sportem, podařilo se, díky jednání s představiteli ČOV, prosadit padel mezi sporty, které se mohou na festivalu po celou dobu trvání prezentovat. Po loňském Padel4 All v Praze jde o další mimořádnou příležitost, jak povědomí o padelu ve veřejnosti významně rozšířit.

V duchu vzájemného respektu chceme posílit komunikaci s padelovým hnutím, jak prostřednictvím nového webu federace a sociálních sítí, tak osobní. Jsme otevřeni nápadům, připomínkám a diskusím, které pomohou podporovat a rozvíjet český padel.

V neposlední řadě se pokusíme pro český padel získat další finanční prostředky, ať už ze státní sféry nebo od komerčních subjektů formou reklamy a sponzoringu a nasměrovat je do smysluplných projektů a akcí, které budou český padel posouvat na evropskou úroveň.

Za výkonný výbor České padelové federace

Milan Prokš, Lubomír Ježek, Aleš Richter, Karel Luňáček