ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024

autor: | 13. března 2024 | Příspěvky federace

Vážení členové České padelové federace,

VV ČPF rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2024 a to následovně:

Příspěvky na rok 2024:

Mladiství od 3 do 18 let (pokud dosáhne v roce 2023 věku 18 let) Kč 200,-

Dospělí od 19 do 60 let – Kč 400,-

Senioři 61 let a starší (pokud dosáhne v roce 2023 věku 61 let) Kč 300,
 

Platba na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s.,

Č.ú.: 2500830157/2010

Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ

Termín: Do konce roku 2023

RNDr. Milan Prokš v.r.

Předseda ČPF